privatnost

Ovaj sajt je lična internet prezentacija, nekomercijalne prirode. To znači da na ovom sajtu ne postoji mogućnost registracije korisničkih naloga, ostavljanja ličnih podataka (imena, fizičke i elektronske adrese, telefona, kreditnih kartica i sl.), niti bilo koji vid trgovine ili prodaje. U skladu sa ovim, ovaj sajt nije obuhvaćen GDPR regulativom Evropske unije (EU), koja stupa na snagu od 25. Maja. 2018. godine.

Ovaj sajt ima formiranu “politiku privatnosti”, koja služi da informiše sve zainteresovane posetioce o tehničkim detaljima i dešavanjima koja se odvijaju prilikom svake posete i svakog učitavanja nove strane unutar ovog domena.

 

Pristup i prikupljanje Vaših podataka

Kao što je naznačeno u uvodnom delu, ovaj sajt je nekomercijalne prirode i nema nikakve zahteve niti mehanizme koji od Vas traže da dobrovoljno ili obavezno ostavite lične podatke bilo koje vrste. Sajt je lična internet prezentacija sa usko stručnim sadržajem iz oblasti defektologije, bez opcije koja omogućava pisanje komentara i prijave na mejling listu. Ali i kao takav, sa svim odlikama neinteraktivne prezentacije, ovaj sajt automatski prikuplja određene podatke posetilaca.

Podaci koji se prikupljaju prilikom svake posete i bez bilo kakvih izuzetaka, jesu IP adresa i informacija o vašem korisničkom agentu (user-agent). Ove dve informacije predstavljaju univerzalni apsolutni minimum podataka koje zahtevaju svi ostali sajtovi i servisi na internetu.

  • IP adresa je adresa vašeg računara na internetu. U većini slučajeva je to dinamička adresa, tj. privremena adresa koja se posle izvesnog perioda automatski menja novom i to je proces koji reguliše Vaš izabrani internet provajder.
  • Korisnički agent je informacija o programu i verziji programa koji koristite da pristupite sajtovima i servisima na internetu (npr. Chrome, Firefox, Internet Explorer).

Navedene podatke prikuplja WordPress koji pokreće ovaj sajt, kao i web server na kojem se sajt nalazi.

 

Razlog prikupljanja podataka

Informacije o korisničkim agentima uglavnom služe da bi se obratila pažnja o verodstojnosti izgleda stranice u popularnim programima i kako bi se isti dodatno optimizovao.

IP adrese se beleže prvenstveno iz sigurnosnih razloga, u slučajevima kada posetilac ima malicioznih namera i pokuša bilo kakvu vrstu napada na sajt ili deo njegove funkcionalnosti. Pojedini zakoni takođe obevezuju čuvanje informacija ovog tipa.

Bitno je napomenuti da ova dva podatka, pojedinačno ili kombinovano, nikako ne dovode u opasnost od otkrivanja Vašeg indetiteta ili otkrivanja Vaše tačne fizičke lokacije sa koje pristupate.

 

Kako su prikupljeni podaci zaštićeni

IP adrese i korisnički agenti se beleže u bazu sajta koja je zaključana jedinstvenom enkriptovanom šifrom. Ovoj bazi nije moguće pristupiti bez pristupa na serverski sistem, a koji je takođe zaštićen od pristupa neovlašćenim licima.

Sajt takođe koristi i forsira enkriptovani HTTP saobraćaj, što štiti povratne podatke i informacije koje šaljete i dobijate od sajta, ukoliko sajtu pristupate sa javne WiFi mreže.

 

Pristup Vašim podacima od strane trećih lica

Vaše podatke može pokupiti i Google Analytics, servis koji omogućuje praćenje popularnosti pojedinačnih tekstova i delova sajta, što svakako služi kao kontrola kvaliteta sadržaja na sajtu. Google Analytics nam takođe daje na uvid i statistiku broja poseta po zemljama, rezoluciju ekrana i uređaja sa kojih se pristupa sajtu.

 

Kolačići

Ovaj sajt koristi i kolačiće (eng. cookies), koji služe kako bi se povećala funkcionalnost sajta. U njemu se lokalno, na vašem računaru, beleže podaci koji su često vezani za Vašu sesiju i stanjem iste. Uzeći u obzir da ovaj sajt ne omogućava registrovanje korisnika, samim tim ni njihovu prijavu, ovaj tehnički detalj je bitan za vlasnika sajta, jer mu omogućava da ostane “prijavljen” kao urednik sajta i unosi sadržaj bez nepotrebnog prijavljivanja svaki put kada želi da napravi neku izmenu na sajtu.

 

Dodatna pitanja o sigurnosti i privatnosti

Ukoliko imate dodatnih pitanja ili ste zabrinuti za Vašu privatnost prilikom korišćenja ovog sajta, molim Vas da me kontaktirate putem email adrese oligofrenolog[at]gmail.com. Trudiću se da na svaku poruku odgovorim u što razumnijem vremenskom periodu.

 

Srđan Pavlović,

Vlasnik i urednik sajta