kontaktPavlović Srđan, dipl. defektolog – oligofrenolog.


pružanje podrške i pomoći osobama sa teškoćama u intelektualnom razvoju, savetodavni rad sa roditeljima, učiteljima i nastavnicima u redovnim školama

*

kontakt e-mailoligofrenolog@gmail.com

kontakt telefon :   (060) 40 70 150    (međunarodni format:  +381604070150)