Archive for December, 2013

defektolozi u inkluziji

“Odsustvo defektologa iz inkluzije je neopravdano, rekao je ministar Jovanović u beogradskoj OŠ “Dušan Dugalić” na dodeli opreme za asistivne tehnologije za potrebe specijalnih škola u Srbiji.”

http://www.akter.co.rs/27-drutvo/67353-odustvo-defektologa-iz-inkluzije-neopravdano.html

No Comments

No Comments

Radionica na temu autizma

Poštovani,

 Dana 21. i 22. decembra u Beogradu održaće se radionica namenjena defektolozima, psiholozima, vaspitačima, učiteljima i roditeljima dece sa autizmom. Predavači su:
1. Dr Barbara Esch (http://www.thebaca.com/besch.html)
2. Dr John Esch (http://www.thebaca.com/jesch.html)
Oba predavača su konsultanti Centra za bihejvioralni tretman dece sa autizmom u Indiani (Behavior Analysis Center for Autism Indianopolis) i imaju preko 30 godina iskustva u radu sa decom sa autizmom. Organizovali su i realizovali mnogobrojne radionice u Americi, Australiji i Evropi.Obezbeđen je prevod na srpski jezik, kao i sertifikati za učešće.
Kotizacija iznosi 50e (5.800, 00 dinara).

Prijave učešća na mejl mira.djordjevic81@gmail.com

No Comments