Archive for December, 2012

Program skupa “Aktuelnosti u edukaciji i rehabilitaciji osoba sa smetnjama u razvoju”

Skup je akreditovan u ZUOV-u i nosi 2 boda. Kompletan program možete preuzeti ovde:

 

PROGRAM

No Comments