Archive for July, 2010

ŠKOLSKI KALENDAR 2010/11.

KALENDAR OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu PRAVILNIKA O ŠKOLSKOM KALENDARU ZA OSNOVNE ŠKOLE SA SEDIŠTEM NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, prvo polugodište počinje u sredu, 1. septembra, a završava se u četvrtak, 23. decembra 2010. godine. U prvom polugodištu ima 80 nastavnih dana. Drugo polugodište počinje u ponedeljak, 17. januara i završava se u subotu, 11. juna 2011. godine, a za učenike VIII razreda u ponedeljak, 30. maja 2011. godine. U drugom polugodištu ima 100 nastavnih dana.

Nastavni plan i program za učenike od prvog do sedmog razreda ostvaruje se u 36 petodnevnih nastavnih nedelja, odnosno 180 nastavnih dana. Nastavni plan i program za učenike osmog razreda ostvaruje se u 34 petodnevne nastavne nedelje, odnosno 170 nastavnih dana. Tabelarni pregled školskog kalendara za osnovne škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2010/2011. godinu, iskazan je u polugodištima i kvartalno, pri čemu prvi kvartal ima 40 nastavnih dana, drugi 40, treći 50 i četvrti 50 nastavnih dana. Učenici VIII razreda u četvrtom kvartalu imaju 40 nastavnih dana.

U toku školske godine učenici imaju jesenji, zimski, prolećni i letnji raspust. Jesenji raspust u trajanju od četiri dana, počinje u petak, 29. oktobra, a završava se u utorak, 2. novembra 2010. godine. Zimski raspust, u trajanju od tri nedelje, počinje u petak, 24. decembra 2010. godine, a završava se u petak, 14. januara 2011. godine. Prolećni raspust, u trajanju od deset dana, počinje na Veliki petak, 22. aprila, a završava se u utorak, 3. maja 2011. godine. Letnji raspust počinje u ponedeljak, 13. juna, a završava se u sredu, 31. avgusta 2011. godine.

U školi se praznuju državni i verski praznici u skladu sa zakonom. U školi se praznuje Sveti Sava, koji pada u četvrtak, 27. januara 2011. godine. Ponedeljak, 8. novembar 2010. godine, obeležava se kao Dan prosvetnih radnika.

Učenici i zaposleni u školi imaju pravo da ne pohađaju nastavu, odnosno da ne rade, u dane verskih praznika:

-pravoslavni – na prvi dan krsne slave,
-pripadnici verskih zajednica koje obeležavaju verske praznike po Gregorijanskom kalendaru – 25. decembra 2010. godine, na Božić,
-pripadnici Islamske zajednice – 10. septembra 2010. godine, na prvi dan Ramazanskog Bajrama i 16. novembra 2010. godine, na prvi dan Kurbanskog Bajrama,
-pripadnici Jevrejske zajednice – 18. septembra 2010. godine, na prvi dan Jom Kipura.

Odlukama saveta Republike Srbije za nacionalne manjine utvrđeni su sledeći nacionalni praznici nacionalnih manjina:

– za mađarsku nacionalnu manjinu:
*15. mart, Dan revolucije i oslobodilačke borbe 1848/49
* 20. avgust, Dan Svetog Stevana
* 23. oktobar, Dan početka revolucije i oslobodilačke borbe 1956. godine
– za bošnjačku nacionalnu manjinu:
* 11. maj, Dan Bošnjačke nacionalne zastave
* prvi dan Ramazanskog bajrama
* prvi dan Kurbanskog bajrama
* 20. novembar, Dan ZAVNOS-a.
– za bunjevačku nacionalnu manjinu:
* 2. februar, Dan velikog prela
* 23. februar, Dan izbora prvog Nacionalnog saveta
* 15. avgust, Dan Dužijance
* 25. novembar, Dan kada je 1918. godine u Novom Sadu održana Velika Narodna skupština Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena.

Nacionalni praznici nacionalnih manjina utvrđeni odlukama Nacionalnih saveta su:

– za hrvatsku nacionalnu manjinu:
* 19. mart – blagdan Svetog Josipa
* 19. jun – datum rođenja subotičkog biskupa Ivana Antunovića
* 16. oktobar – datum rođenja Bana Josipa Jelačića
* 15. decembar – datum osnivanja Hrvatskog nacionalnog vijeća
– za rumunsku nacionalnu manjinu:
* 15. januar – datum rođenja nacionalnog pesnika Mihai Emineskua
* 4. septembar – praznik Velike gospojine
* 1. decembar – Nacionalni praznik Rumunije
* 7. decembar – Dan nacionalnog saveta.
– za rusinsku nacionalnu manjinu:
* 17. januar – Dan Rusina
– za ukrajinsku nacionalnu manjinu:
* 17. maj – Dan ukrajinske zajednice u Srbiji
* 14. oktobar – Dan ukrajinskih heroja
– za makedonsku nacionalnu manjinu:
* 2. avgust – Ilinden – dan ustanka naroda Makedonije protiv Turaka
* 8. septembar – Dan državnosti Republike Makedonije
* 11. oktobar – Dan borca
* 16. decembar – Dan nacionalnog saveta
– za nemačku nacionalnu manjinu:
* 15. decembar – Dan osnivanja nacionalnog saveta.
– za romsku nacionalnu manjinu:
* 14. januar – Vasilica
* 3. petak u martu (pokretni praznik) – Bibija
* 8. april – Međunarodni dan Roma
* 6. maj – Đurđevdan.

Za vreme zimskog raspusta, škola može da planira realizovanje dodatnog rada sa učenicima, a u obavezi je da planira realizovanje dopunskog rada sa učenicima, koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva. O broju časova, obuhvatu učenika i rasporedu izvođenja dodatnog i dopunskog rada sa učenicima na predlog nastavničkog veća odlučuje direktor.

Godišnjim programom rada Škola je obavezna da planira dva radna dana na nivou školske godine (subota – 11. ili 18. septembar 2010. godine u prvom polugodištu i subota – 28. maj ili 4. jun u drugom polugodištu) za organizovanje i realizaciju aktivnosti iz oblasti izbornih predmeta (građansko vaspitanje, verska nastava i dr.), vannastavnih aktivnosti, sportskih aktivnosti, oblasti ekologije i zaštite životne sredine, kulturno-umetničke aktivnosti, kao na primer:

– odlazak u verske objekte – crkve, manastiri i hramovi,
– odlazak u muzeje i galerije, spomen zbirke,
– obilazak etno kuća, istorijskih nalazišta,
– odlazak u nacionalni park, prirodne rezervate,
– organizovanje akcija ozelenjavanja i uređenja škole i okoline,
– sportski susreti,
– aktivnosti u lokalnoj zajednici,
– susreti škola,
– odlazak u srednje škole u cilju profesionalne orijentacije,
– organizovan odlazak na edukativne i kreativne radionice,
– organizovanje mini istraživačkih projekata,
– zabavna međuodeljenjska druženja (kviz takmičenje, proslava rođendana, igranke) i
slično.

U subotu, 4. septembra 2010. godine i subotu, 29. januara 2011. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za ponedeljak. U subotu, 19. februara 2011. godine i u subotu, 7. maja 2011. godine, nastava se izvodi prema rasporedu časova za utorak. U sredu, 25. maja 2011. godine i u subotu, 11. juna 2011, godine nastava se izvodi prema rasporedu časova za petak.

No Comments