Archive for August, 2009

Šta je mentalna zaostalost (mentalna retardacija)?

Mentalna zaostalost je stanje zaustavljenog ili nepotpunog psihofizičkog razvoja a manifestuje se do 18 godine života, bilo da je uzrokovana naslednim faktorima ili nastala usled bolesti ili povrede. Karakterisana je limitiranošću (ograničenjem) pojedinca u sposobnostima integracije i adaptacije, čineći nesklad između razvojnih mogućnosti i biološke strukture pojedinca i očekivanja okruženja (porodice, uže i šire socijalne sredine).

– Ograničenja u mentalnom razvoju moraju biti posmatrana u kontekstu društvenog okruženja tipičnog za pojedinca neke kulture,

– Pravilna procena zaostalosti uzima u obzir kulturološke i jezičke različitosti, komunikaciju, ponašanje i senzo-motorne sposobnosti,

– U proceni ograničenja pojedinca daje se prognoza koja podrazumeva pomoć i podršku pojedincu u pojedinim aspektima tretmana,

– Kroz pomoć i podršku tokom tretmana, realno je očekivati da se poboljša kvalitet života pojedinca ometenog u mentalnom razvoju.

No Comments